ZP-14/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

pdfinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

pdfunieważnienie zapytania ofertowego w cześci 1 i 3

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
100%United States United States

Poprzedni tydzień: 7
Bieżący miesiąc: 29
Poprzedni miesiąc: 52
Ogółem: 3403