Podstawę prawną działalności GBPiZS stanowią:

 

 

Zasady udostępniania publikacji oraz prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminach udostępniania zbiorów.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.