Podstawę prawną działalności GBPiZS stanowią:

  • akt o utworzeniu;
  • zarządzenie z 13.11. 2013 r. i statut;
  • rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenie ich wykazu (Dz. U. nr 44, poz. 269 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. nr 241, poz.1616).

Zasady udostępniania publikacji oraz prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminach udostępniania zbiorów.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:55 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:56 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:56 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:57 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:57 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:58 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:58 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 12:59 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 13:00 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 13:00 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 13:01 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 13:02 Infopromo