ZP-19/2017

Zapytanie ofertowe nr ZP-19/2017 na realizację zakupu i dostawy oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP-16/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup  i dostawę oprogramowania: Upgrade programu antywirusowego do wersji ESET Endpoint Security Suite lub równoważnego oraz zbiorowego prawa do aktualizacji (subskrypcji) oprogramowania na okres 36 miesięcy dla 66 posiadanych stanowisk.

pdfUnieważnienie zapytania ofertowego

ZP-14/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

pdfinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

pdfunieważnienie zapytania ofertowego w cześci 1 i 3

ZP-15/2017

Zapytanie ofertowe nr ZP-15/2017 na zakup i dostawę drukarki brajlowskiej do drukowania grafiki wraz z modułem umożliwiającym równoległy wydruk w zapisie czarnodrukowym.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP-13/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup  i dostawę oprogramowania: Upgrade programu antywirusowego do wersji ESET Endpoint Security Suite lub równoważnego oraz zbiorowego prawa do aktualizacji (subskrypcji) oprogramowania na okres 36 miesięcy dla 66 posiadanych stanowisk.

pdfUnieważnienie zapytania ofertowego

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
100%United States United States

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 1
Poprzedni tydzień: 2
Bieżący miesiąc: 5
Poprzedni miesiąc: 29
Ogółem: 3408