Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych. Aplikacje można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r..

 

Ogłoszenie nr 13/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz weryfikacja i ocena składanych ofert.
 • Terminowa realizacja umów związanych z procedurą przetargową.
 • Udział w komisjach przetargowych.
 • Upowszechnianie dokumentów z zakresu zamówień publicznych na stronie internetowej.
 • Przygotowywanie wyjaśnień, odpowiedzi oraz protokołów i umów.
 • Przygotowanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
 • Zapewnianie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w GBPiZS, w tym przygotowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w tej dziedzinie w Bibliotece.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ZFŚS: przyjmowanie wniosków złożonych przez pracowników, przygotowanie dokumentów na podstawie złożonych wniosków, prowadzenie i właściwe przechowywanie dokumentacji ZFŚS, udział w pracach Komisji Socjalnej i ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.
 • Udział w Zespołach i Komisjach powoływanych przez GBPiZS.
 • Obsługa i rejestrowanie umów z kontrahentami z tytułu dostaw i usług.
 • Archiwizowanie dokumentacji w zakresie kompetencji.
 • Przygotowanie sprawozdań miesięcznych z wykonywanej pracy.
 • Dokonywanie samokontroli zawodowej, poprawności wykonywania obowiązków służbowych w ramach kontroli zarządczej.
 • Przygotowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie swoich kompetencji.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata na stanowisku zamówień publicznych
 • umiejętności:
 • obsługa komputera - MS Office,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • wymagania dodatkowe:
 • umiejętność organizacji pracy,
 • podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych lub prawa pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej do dn. 15.01.2018 r. do godz. 10 (liczy się data wpływu).

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, maj 2018 09:45 Infopromo