Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Bibliotekarz w GBPiZS. Aplikacje można składać w terminie do 19 marca 2018 r..

 

Ogłoszenie nr 18/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Wymiar etatu: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • realizowanie zadań związanych z digitalizacją zbiorów: dobór i przygotowywanie materiałów bibliotecznych do digitalizacji, wstępne opracowywanie zdigitalizowanych zbiorów i przygotowywanie ich do korzystania w postaci biblioteki cyfrowej przy użyciu programu dLibra
 • wykonywanie kserokopii i skanów fragmentów wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism dla użytkowników z MRPiPS oraz IPiSS
 • przygotowanie dokumentów przeznaczonych do skanowania
 • skanowanie zbiorów bibliotecznych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • szkolenie pracowników z zakresu programu OCR ABBYY FineReader oraz skanowania dokumentacji
 • sprawdzanie oraz dokonywanie korekt oraz uzupełnieni tekstu materiału zeskanowanego przy użyciu programu OCR ABBYY FineReader
 • obsługa czytelników (poprzez moduł udostępniania w systemie bibliotecznym ALEPH)
 • obsługa informacyjna czytelników w Wypożyczalni/Czytelni (katalog komputerowy, bazy danych on-line i na CD-Romach, wydawnictwa własne biblioteki, bibliografie, internet i in. źródła)
 • prowadzenie na bieżąco kont czytelników (monitorowanie stanu kont, wysyłanie monitów)
 • obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych (realizacja zamówień, monitorowanie stanu kont instytucji wypożyczających, wysyłanie monitów)
 • przygotowanie rejestru zeskanowanych zbiorów bibliotecznych w wymiarze tygodniowym
 • obsługa magazynu: bieżące wyłączanie i włączanie wydawnictw do księgozbioru, selekcja, porządkowanie i przemieszczanie zbiorów, przeglądanie zbiorów w celu przekazania ich do ewentualnej konserwacji, odkwaszania lub oprawy.
 • inicjowanie tematyki wystaw i udział w ich organizowaniu
 • przygotowywanie i przeprowadzanie akcji promocyjno – popularyzacyjnych Biblioteki
 • prowadzenie statystyki wypożyczeń (raporty miesięczne, półroczne i roczne)
 • przygotowywanie i przeprowadzanie scontrum zasobów bibliotecznych
 • opracowywanie notatek informacyjnych na stronę internetową Biblioteki, Facebooka oraz Newslettera Biblioteki
 • uczestniczenie w realizacji zadań obronnych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • uczestnictwo w dyżurach w Wypożyczalni i Czytelni

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa
 • doświadczenie: min. 5 lat
 • umiejętności: dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, samodzielność, dokładność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 19 marca 2018 r. (liczy się data wpływu)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, maj 2018 09:21 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:22 Infopromo