Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów do prac związanych ze wsparciem administracyjnym i merytorycznym w GBPiZS. Aplikacje można składać w terminie do 9 kwietnia 2018 r..

 

Ogłoszenie nr 19/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

DO PRAC ZWIĄZANYCH ZE WSPARCIEM ADMINISTRACYJNYM I MERYTORYCZNYM GBPiZS

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • wsparcie przy przygotowaniu umów związanych z funkcjonowaniem administracyjnym Biblioteki
 • wsparcie w zapewnienie zaopatrzenia dla Biblioteki, w tym: ustalenie zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki
 • wsparcie w przygotowaniu zapytań ofertowych, w tym również wsparcie w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych i udział w komisjach przetargowych
 • wsparcie w realizacji zadań przy prawidłowym wykonywaniu usług przez usługodawców, zgłaszanie uwag, wyjaśnianie na bieżąco problemów, zgłoszeń
 • przygotowywanie projektów pism wychodzących wewnętrznych i zewnętrznych oraz podpisywanie dokumentacji wychodzącej zgodnie z udzielonym upoważnieniem
 • wsparcie przy realizacji zadań z kontroli zarządczej
 • koordynowanie prac związanych z uporządkowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz instruktażu pracownikom Biblioteki

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe, uzupełniające związane z zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych
 • umiejętności: znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność, dokładność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 9 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, maj 2018 09:12 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:13 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:13 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:14 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:14 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 09:16 Infopromo