Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracji i zamówień publicznych. Aplikacje można składać w terminie do 4 maja 2018 r..

Ogłoszenie nr 21/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca w godzinach: 8:00-16:00

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz weryfikacja i ocena składanych ofert.
 • Udział w pracach komisji przetargowych oraz sporządzanie protokołów.
 • Akceptowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Upowszechnianie dokumentów z zakresu zamówień publicznych na stronie internetowejoraz zmian, przygotowywanie wyjaśnień oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur.
 • Udział w przygotowaniu umów związanych z funkcjonowaniem administracyjnym Biblioteki.
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych i spraw administracyjnych.
 • Wsparcie w realizacji zadań nad prawidłowym wykonaniem usług przez usługodawców, zgłaszanie uwag, wyjaśnianie na bieżąco problemów, odbiór prac.
 • Koordynowanie działań przy realizacji zadań kontroli zarządczej.
 • Koordynowanie prac związanych z prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.
 • Przygotowywanie projektów pism w zakresie swoich kompetencji.
 • Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby sprawozdawczości.
 • Dokonywanie samokontroli zawodowej, poprawności wykonywania obowiązków służbowych w ramach kontroli zarządczej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
 • kierunek/specjalność: administracja, ekonomia, bankowość
 • umiejętności: dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata na stanowisku zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej do dn. 11.05.2018 r. do godz. 10 (liczy się data wpływu).

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, maj 2018 09:07 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 20, czerwiec 2018 10:06 Infopromo