Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów do prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń GBPiZS. Aplikacje można składać w terminie do 28 marca 2017 r..

 

Ogłoszenie nr 7/Z/2017
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór:

KANDYDATEK/KANDYDATÓW DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ GBPiZS

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,  Dział Zbiorów dla Niewidomych, ul. Konwiktorska 7, Warszawa

 

Szczegółowe wymagania:

KANDYDACI DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ GBPiZS

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, maj 2018 08:04 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, maj 2018 08:08 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, maj 2018 08:14 Infopromo