ZP-31/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2018 r.

pdfZapytanie ofertowe

docFormularz ofertowy

docOświadczenie wykonawcy

docWykaz czasopism zagranicznych do prenumeraty w 2018 r.

pdfUmowa

ZP-30/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na  realizację usługi dzierżawy serwera dedykowanego na potrzeby Działu Zbiorów dla Niewidomych.

pdfZapytanie ofertowe

docFormularz ofertowy

docOświadczenie wykonawcy

pdfSpecyfikacja dotyczącą dzierżawy serwera dedykowanego

ZP-28/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru brajlowskiego.

pdfZapytanie ofertowe

docFormularz ofertowy

docOświadczenie wykonawcy

pdfUmowa

ZP-29/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru brajlowskiego.

pdfZapytanie ofertowe

docFormularz ofertowy

docOświadczenie wykonawcy

pdfUmowa

ZP-27/2017

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę licencji oprogramowania na potrzeby Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

pdfZapytanie ofertowe

docFormularz ofertowy

docOświadczenie wykonawcy

pdfUmowa

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Poprzedni tydzień: 1
Bieżący miesiąc: 1
Poprzedni miesiąc: 3
Ogółem: 3415