DYREKTOR BIBLIOTEKI 
– Justyna GARBARCZYK

 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
– Monika CIENIEWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie”. Oferty można składać w terminie do dnia 29.07.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.