Zamówienia publiczne

Zamówienia do 30 tysięcy euro

 

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/10/2020 - adaptację i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka). Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 234
Zapytanie ofertowe ZP/20/2019 - sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim. Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 160
Zapytanie ofertowe ZP/19/2019 - sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku francuskim. Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 149
Zapytanie ofertowe ZP/18/2019 - sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim. Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 177
Zapytanie ofertowe ZP/17/2019 - dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 294
Zapytanie ofertowe ZP/16/2019 - dzierżawa serwera dedykowanego Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 340
Zapytanie ofertowe ZP/15/2019 - dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 284
Zapytanie ofertowe ZP/14/2019 - dostawa skanera do digitalizacji zbiorów bibliotecznych Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 220
Zapytanie ofertowe ZP/9/2019 - dostawa papieru brajlowskiego Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 352
Zapytanie ofertowe ZP/8/2019 - realizacja usługi skanowania oraz poddania procesowi zwanemu OCR zbiorów bibliotecznych Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 460