=> INFORMACJA W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GBPiZS

=> WYKAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Głównego Księgowego.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim. Oferty można składać w terminie do dnia 4.12.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oferty można składać w terminie do dnia 2.12.2019r. najpóźniej do godz. 11:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku francuskim. Oferty można składać w terminie do dnia 4.12.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.