Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 31.01.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

UWAGA! Z przyczyn technicznych termin składania ofert został wydłużony do dn. 5.02.2019 r. do godz. 12:00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe nr ZP/3/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

REALIZACJA OPRAWY CZASOPISM BRAJLOWSKICH, OPRAWY ROCZNIKÓW CZASOPISM CZARNODRUKOWYCH ORAZ OPRAWY I NAPRAWY ZNISZCZONYCH KSIĄŻEK BRAJLOWSKICH

   

Pliki dołączone do zapytania:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 08:53 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 08:54 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 styczeń 2019 18:11 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2019 13:38 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2019 14:10 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 12:32 Infopromo