Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr ZP/24/2018 dotyczącego prenumeraty czasopism zagranicznych na 2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego Nr GBPiZS/ZP/23/2018

Z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z firmą RUCH S.A. na prenumeratę czasopism polskich na 2019 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuję, że na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, firma Garmond Press S. A., która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego została oceniona, jako druga najkorzystniejsza po RUCH S. A.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 wrzesień 2018 13:47 Infopromo
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 13:48 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 listopad 2018 13:38 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 listopad 2018 13:38 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 listopad 2018 13:46 Infopromo