Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek.. Oferty można składać w terminie dnia 26.05.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 21.05.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego licencji na system operacyjny i oprogramowanie biurowe. Oferty można składać w terminie dnia 16.03.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data wpływu).

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na adaptację i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka) oraz na adaptację i druk alfabetem Braille’a podręcznika: Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Oferty można składać w terminie do dnia 14.04.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00.