Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 23.06.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/14/2020
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem są:

oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich

   

Pliki dołączone do zapytania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 czerwiec 2020 12:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 czerwiec 2020 12:36 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 08:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 09:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 12:08 Administrator