Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe. Oferty można składać w terminie do dnia 19.06.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/13/2020
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe

   

Pliki dołączone do zapytania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 czerwiec 2020 07:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 czerwiec 2020 08:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 czerwiec 2020 08:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 czerwiec 2020 08:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 czerwiec 2020 10:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 08:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 09:59 Administrator