Załatwianie spraw

 

Informacje publiczne będące w posiadaniu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, a nie udostępnione w Biuletynie, można otrzymać po wypełnieniu  wniosku  zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres GBPiZS.W

 

Wypożyczalni GBPiZS dostępny jest zeszyt opinii i wniosków, w którym można wpisywać postulaty, skargi, zażalenia i uwagi dotyczące Biblioteki. Poruszone kwestie załatwiane są kolejno i zgodnie z kompetencjami. Skargi można także kierować do zastępców dyrektora, a w przypadkach szczególnych do dyrektora GBPiZS. Na ewentualne skargi opatrzone danymi adresowymi i nazwiskiem ich autora Biblioteka odpowiada w ciągu dwóch tygodni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki znajdują się w regulaminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Wczoraj: 2
Bieżący tydzień: 3
Bieżący miesiąc: 3
Poprzedni miesiąc: 2
Ogółem: 3421