Sprawozdanie finansowe za rok 2018

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 maj 2019 11:08 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:09 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:09 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:21 Infopromo