Sprawozdanie finansowe za rok 2020

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa

  

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 maj 2019 11:08 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:09 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:09 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 11:21 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 06 maj 2020 10:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 06 maj 2020 10:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 09:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 09:23 Administrator