ROOT

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Głównego Księgowego.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oferty można składać w terminie do dnia 2.12.2019r. najpóźniej do godz. 11:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku francuskim. Oferty można składać w terminie do dnia 4.12.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim. Oferty można składać w terminie do dnia 4.12.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim. Oferty można składać w terminie do dnia 4.12.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się archiwalne ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów - archiwum

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

 

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

 

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro

 

W tym dziale znajdują się zasady dot. przechowywania danych.

COM_CONTENT_READ_MOREO RODO