Drukuj

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Specjalista ds. finansowo-księgowych, K/M .

 

Ogłoszenie nr 19/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH, K/M.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 3/4

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

  1. Przygotowywanie przelewów bankowych,
  2. Monitorowanie płatności i faktur,
  3. Bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności,
  4. Współudział w księgowaniu pełnej dokumentacji finansowo-księgowej,
  5. Kontrola zgodności operacji z planem finansowym (klasyfikacja budżetowa),
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  8. Współudział w przygotowaniu sprawozdań: budżetowych, statystycznych, finansowych,
  9. Terminowe sporządzanie listy płac i obsługa programu Płatnik,
  10. Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - finanse/ekonomia/bankowość,
• kierunek/specjalność: finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość,

• umiejętności: dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• doświadczenie zawodowe: min. 3 lata.

 

Wymagania dodatkowe:

• Umiejętność organizacji pracy,
• Dokładność, rzetelność,

• Umiejętność analizy i syntezy informacji,
• Samodzielność i komunikatywność,
• Odporność na stres,
• Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

Oferujemy:

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 14 listopada 2019 r.: do godz. 15.  (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych:

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 listopad 2019 10:29 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 listopad 2019 10:12 Infopromo