Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Referent / Starszy referent / Specjalista.

 

Ogłoszenie nr 14/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

REFERENT / STARSZY REFERENT / SPECJALISTA

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 1/2

Wynagrodzenie: 1800 - 2000 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej (akt osobowych) pracowników zatrudnionych w GBPiZS,
 2. Prowadzenie ewidencji kadrowej (absencje, zwolnienia, przyjęcia),
 3. Przygotowanie rozliczenia czasu pracy pracowników,
 4. Wprowadzanie danych do programu kadrowego QUORUM,
 5. Wprowadzanie na bieżąco zmian w zakresie dokumentacji pracowniczej,
 6. Sporządzanie listy obecności dla pracowników Biblioteki,
 7. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Biblioteki,
 8. Przygotowanie miesięcznego zestawienia pracowników objętych opieką medyczną,
 9. Obsługa ubezpieczenia grupowego pracowników,
 10. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań określonych przez odpowiednie przepisy prawa do GUS i PFRON,
 11. Monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne lub ekonomiczne, mile widziane wyższe, administracyjne lub pokrewne,
• znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
• umiejętność obsługi komputera - MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

• Doświadczenie w pracy na stanowisku biurowym ds. kadr,
• Znajomość programu kadrowego QUORUM,
• Umiejętność organizacji pracy,
• Umiejętność analizy i syntezy informacji,
• Samodzielność i komunikatywność,
• Odporność na stres,
• Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopie świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 8 października 2019 r.: do godz. 15.  (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych:

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 wrzesień 2019 10:01 Infopromo
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 październik 2019 08:24 Infopromo