Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Bibliotekarza w Sekcji Zbiorów Książki Mówionej w Dziale Zbiorów dla Niewidomych.

 

Ogłoszenie nr 1/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ W SEKCJI ZBIORÓW KSIĄŻKI MÓWIONEJ W DZIALE ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Forma zatrudnienia: umowa na okres próbny

Wymiar etatu: 1/1

Wynagrodzenie: w wysokości 2700 zł brutto (oraz dodatek za wysługę lat)

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Obsługiwanie czytelników miejscowych i zamiejscowych Sekcji Zbiorów Książki Mówionej.
 2. Kopiowanie książek w standardzie DAISY i w formacie Czytak na różne nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników miejscowych i zamiejscowych.
 3. Wypożyczanie czytelnikom miejscowym książek nagranych na kasety magnetofonowe i płyty CD.
 4. Przygotowywanie przesyłek z książkami nagranymi na kasetach magnetofonowych i płytach CD czytelnikom zamiejscowym.
 5. Pomaganie w doborze książek czytelnikowi bezpośrednio lub telefonicznie.
 6. Sukcesywne przedstawianie propozycji zakupu nowych tytułów audiobooków i przygotowywanie zamówień na nowe audiobooki z księgarń internetowych.
 7. Prowadzenie w wersji elektronicznej korespondencji z czytelnikami.
 8. Przygotowuje recenzje książek oraz newslettery informujące o aktualnych wydarzeniach w DZdN.
 9. Udzielanie porad w zakresie posługiwania się sprzętem przeznaczonym do słuchania książek.
 10. Monitorowanie rynku filmowego - zakup filmów z audiodeskrypcją, opracowanie informacji dotyczących udostępnianych filmów oraz koordynowanie wprowadzania ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją do systemu i serwisu on-line.
 11. Monitorowanie rynku wydawniczego pod kątem wydawnictw o tematyce tyflologicznej, nawiązywanie kontaktów z księgarniami i wydawcami, zakup książek.
 12. Współpraca z Sekcją Zbiorów Książki Brajlowskiej przy przygotowywaniu i drukowaniu materiałów pismem punktowym.
 13. Zastępowanie w razie nieobecności innych bibliotekarzy.
 14. Jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w zależności od potrzeb.
 15. Dba o czystość i porządek w miejscu pracy.
 16. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych.
 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, jego zastępcę i bezpośredniego przełożonego.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywanych zadań: praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: co najmniej średnie
 • Doświadczenie: praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
 • Znajomość obsługi komputera i programów odczytu ekranu wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku.
 • Znajomość alfabetu Braille’a.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość literatury dostępnej dla osób niewidomych.
 • Znajomość formatów odtwarzania książek dla niewidomych.
 • Znajomość sprzętu dla niewidomych, np. drukarek brajlowskich, powiększalników.
 • Duża empatia, wysoka kultura osobista oraz cierpliwość.
 • Dyspozycyjność wynikająca z czasu pracy Działu Zbiorów dla Niewidomych.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Odpowiedzialność i systematyczność.

 

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopie świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 11 lutego 2019 r.: (liczy się data wpływu)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 luty 2019 17:33 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 luty 2019 17:38 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 10:32 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 12:24 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2019 12:26 Infopromo