Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Specjalisty ds. Finansowo - Księgowych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 

Ogłoszenie nr 13/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

KANDYDATEK/KANDYDATÓW NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 1/2

Wynagrodzenie: 1800 - 2000 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Przygotowywanie przelewów bankowych,
 2. Monitorowanie płatności i faktur,
 3. Bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności,
 4. Współudział w księgowaniu pełnej dokumentacji finansowo- księgowej,
 5. Kontrola zgodności operacji z planem finansowym (klasyfikacja budżetowa),
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 8. Współudział w przygotowywaniu sprawozdań: budżetowych, statystycznych i finansowych,
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 10. Naliczanie rocznej amortyzacji,
 11. Wystawianie dokumentów dotyczących ruchów środków trwałych,
 12. Zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa wykonywana jest pozycji siedzącej.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (w tym licencjat),
• kierunek/specjalność: finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość,
• umiejętności: dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• doświadczenie zawodowe: min. 3 lata.

 

Wymagania dodatkowe:

• Umiejętność organizacji pracy,
• Umiejętność analizy i syntezy informacji,
• Samodzielność i komunikatywność,
• Odporność na stres,
• Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopie świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 30 września 2019 r.: do godz. 15.  (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych:

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 wrzesień 2019 09:16 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 wrzesień 2019 09:25 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 wrzesień 2019 09:26 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 13:32 Infopromo