Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac finansowo księgowych w Dziale Finansowo Księgowym Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 

Ogłoszenie nr 10/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

KANDYDATEK/KANDYDATÓW DO PRAC FINANSOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSOWO KSIĘGOWYM

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

Opis stanowiska:

1)      Przygotowywanie przelewów bankowych w systemie nbe NBP.

2)      Opracowywanie dokumentów (w szczególności faktur, rachunków i innych) pod względem formalno-rachunkowym.

3)      Obsługa systemu QUORUM FK w zakresie wprowadzania dokumentów księgowych.

4)      Księgowanie dokumentów księgowych w programie QUORUM FK.

5)      Obsługa systemu Trezor w zakresie wprowadzania danych: zapotrzebowanie na środki, harmonogram wydatków, planowanie i sprawozdawczość.

6)      Przygotowywanie danych do sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych.

7)      Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w obszarze finansowo-księgowym.

 

Warunki pracy:

·         praca biurowa.

Wymagania niezbędne:

·         Wykształcenie: wyższe.

·         Kierunek/specjalność: finanse, ekonomia, bankowość.

·         Umiejętności: dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacji czasu pracy.

·         Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata

 

Wymagania dodatkowe:

·           Dobra organizacja pracy.

·           Umiejętność pracy zespołowej.

·           Odpowiedzialność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny.

·         CV.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

·         Kopie innych dokumentów i oświadczenia:, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 08 lipca 2019 r.: (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

Opis stanowiska:

1)      Przygotowywanie przelewów bankowych w systemie nbe NBP.

2)      Opracowywanie dokumentów (w szczególności faktur, rachunków i innych) pod względem formalno-rachunkowym.

3)      Obsługa systemu QUORUM FK w zakresie wprowadzania dokumentów księgowych.

4)      Księgowanie dokumentów księgowych w programie QUORUM FK.

5)      Obsługa systemu Trezor w zakresie wprowadzania danych: zapotrzebowanie na środki, harmonogram wydatków, planowanie i sprawozdawczość.

6)      Przygotowywanie danych do sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych.

7)      Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w obszarze finansowo-księgowym.

 

Warunki pracy:

·         praca biurowa.

Wymagania niezbędne:

·         Wykształcenie: wyższe.

·         Kierunek/specjalność: finanse, ekonomia, bankowość.

·         Umiejętności: dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacji czasu pracy.

·         Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata

 

Wymagania dodatkowe:

·           Dobra organizacja pracy.

·           Umiejętność pracy zespołowej.

·           Odpowiedzialność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny.

·         CV.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

·         Kopie innych dokumentów i oświadczenia:, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 08 lipca 2019 r.: (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 lipiec 2019 12:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2019 12:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2019 12:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2019 12:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 lipiec 2019 10:43 Infopromo