Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów do prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 

Ogłoszenie nr 8/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Zakres zadań:

Przedmiotem Umowy jest sprzątanie pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia sprzętu i urządzeń w budynku Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Limanowskiej 23 w okresie od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia obejmuje dni pracy Biblioteki - od godz. 1600 do godz. 2100:

Codziennie:

 1. odkurzanie wykładzin i dywanów w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach schodowych;
 2. wycieranie kurzu z mebli, półek wiszących, parapetów wewnętrznych, sprzętu biurowego, listew podłogowych;
 3. mycie w łazienkach i pomieszczeniu socjalnym: armatury i urządzeń sanitarnych, w tym usunięcia rdzy i kamienia z urządzeń sanitarnych, dezynfekcja oraz mycie kratek wentylacyjnych umieszczonych w drzwiach i podłóg;
 4. odkurzanie i mycie klatki schodowej wykonanej z terakoty z zastosowaniem preparatów odpowiednich do określonego podłoża;
 5. opróżnianie koszy na śmieci i wymianę worków foliowych w koszach oraz opróżniania pojemników niszczarek oraz wyniesienie ich zawartości z budynku do kontenerów na odpady;
 6. mycie luster w łazienkach i pokojach;
 7. wycieranie z kurzu lamp biurowych.

Raz w tygodniu:

 1. odkurzanie ram obrazów i antyram;
 2. pokrycie mebli emulsją konserwacyjną odpowiednią do określonego podłoża
 3. odkurzanie mebli tapicerowanych i utrzymanie w stanie należytej czystości;
 4. mycie poręczy i balustrad na schodach;
 5. mycie aparatów telefonicznych i innych urządzeń biurowych płynem antystatycznym;
 6. czyszczenie monitorów, klawiatur, myszek komputerowych oraz głośników preparatami specjalnie przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi przez producenta danego sprzętu;
 7. umycie koszy na śmieci;
 8. usunięcie pajęczyn;
 9. mycie drzwi znajdujących się w pokojach i na korytarzach oraz drzwi wejściowych;

Raz w miesiącu:

 1. odkurzanie kratek wentylacyjnych;
 2. mycie pojemników na mydło, papier, ręczniki papierowe;
 3. mycie grzejników CO;
 4. mycie źródeł światła (np. żyrandoli, kinkietów, plafonów).

2 razy w trakcie trwania umowy:

 1. mycie krat zabezpieczających okna;
 2. kompleksowe mycie szyb okiennych oraz obrzeży wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy użyciu środków do tego przeznaczonych;
 3. odkurzanie i mycie żaluzji w pomieszczeniach biurowych.

Na bieżąco:

 1. usuwanie zanieczyszczeń miejscowych z szyb oraz okapników zewnętrznych;
 2. inne prace zlecone przez Dyrektora.

Konkretny termin mycia okien, każdorazowo zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

MYCIE OKIEN - 2 razy w trakcie trwania umowy:

 1. okna skrzynkowe wraz z ramami i parapetem: pomieszczenia biurowe, toalety;
 2. okna skrzynkowe wraz z ramami i parapetem: klatka schodowa.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywanych zadań: praca fizyczna.

 

Wymagania niezbędne:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 2. wykształcenie co najmniej podstawowe;
 3. dyspozycyjność;
 4. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
 5. dokładność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 3. oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 10 czerwca 2019 r. z dopiskiem: „Oferta pracy nr 8/Z/2019”  (liczy się data wpływu dokumentów).

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa


Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych:

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

- w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

- aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

- udzielenie zgody jest dobrowolne,

- w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

- przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 czerwiec 2019 14:44 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 14:48 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 14:48 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 lipiec 2019 10:44 Infopromo