Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko: pomocnik biblioteczny w Sekcji Zbiorów Książki Mówionej w Dziale Zbiorów dla Niewidomych.

 

Ogłoszenie nr 7/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

POMOCNIK BIBLIOTECZNY W SEKCJI ZBIORÓW KSIĄŻKI MÓWIONEJ W DZIALE ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa na okres próbny

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Obsługiwanie czytelników miejscowych – sortowanie oraz układanie zwróconych książek na półkach, zgodnie z przyjętymi przez bibliotekę zasadami; realizacja zamówień.
 2. Obsługiwanie czytelników zamiejscowych - przyjęcia i odbiór poczty zamiejscowej, sprawdzanie, spisywanie i rozstawianie otrzymanych zwrotów, realizacja zamówień zamiejscowych.
 3. Obsługuje urządzenia biurowe oraz wykorzystuje programy komputerowe, wspomagające pracę biblioteczną.
 4. Bierze udział w selekcjonowaniu zbiorów.
 5. Wykonuje proste czynności porządkowe m.in.: segregowanie materiałów bibliotecznych i włączanie ich w obieg; rejestrowanie podstawowych transakcji bibliotecznych.
 6. Jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w zależności od potrzeb.
 7. Ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje.
 8. Dba o czystość i porządek w miejscu pracy.
 9. Sporządzanie sprawozdań wymaganych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz pismami prawa.
 10. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych.
 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, jego zastępcę i bezpośredniego przełożonego.
 12. Dokonywanie samokontroli zawodowej oraz poprawności wykonywania obowiązków służbowych.

 

Warunki pracy:

Praca biurowa. 

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

 • średnie.

Doświadczenie:

 • w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi w tym niewidomymi i słabowidzącymi,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • zainteresowanie literaturą,
 • duża empatia, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz wrażliwość i cierpliwość w kontakcie z użytkownikami Biblioteki,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • odpowiedzialność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów: świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 12 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa


Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

 • aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 kwiecień 2019 17:41 Infopromo
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 kwiecień 2019 17:43 Infopromo
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 kwiecień 2019 17:45 Infopromo
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 kwiecień 2019 17:47 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 kwiecień 2019 08:21 Infopromo