Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko: bibliotekarza w Sekcji Zbiorów Książki Mówionej w Dziale Zbiorów dla Niewidomych.

 

Ogłoszenie nr 6/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

BIBLIOTEKARZA W SEKCJI ZBIORÓW KSIĄŻKI MÓWIONEJ W DZIALE ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie ewidencji pism działowych, przychodzących i wychodzących.
 2. Prowadzenie korespondencji z czytelnikami miejscowymi, zamiejscowymi i punktami bibliotecznymi za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
 3. Przygotowywanie zamówień, protokołów oraz innych dokumentów dla Sekcji Zbiorów Książki Mówionej.
 4. Odpowiedzialność za przygotowywanie i oddawanie książek nagranych na kasetach mówionych dla punktów bibliotecznych.
 5. Zajmowanie się zamówieniami czytelników z listów, paczek i poczty elektronicznej.
 6. Prowadzenie komputerowej czarnodrukowej ewidencji czytelników.
 7. Przygotowywanie zamówień na nowe audiobooki z księgarń internetowych.
 8. Obsługiwanie programów komputerowych niezbędnych w pracy biurowej.
 9. Pomoc lektorska niewidomym pracownikom.
 10. Przyjmowanie i wysyłanie przesyłek DZdN.
 11. Przygotowuje publikacje w magazynie Sekcji Zbiorów Książki Mówionej do użytkowania.
 12. Zastępowanie w razie nieobecności innych pracowników Biblioteki.
 13. Jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w zależności od potrzeb.
 14. Ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje.
 15. Dba o czystość i porządek w miejscu pracy.
 16. Sporządzanie sprawozdań wymaganych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz pismami prawa.
 17. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, jego zastępcę i bezpośredniego przełożonego.
 19. Dokonywanie samokontroli zawodowej oraz poprawności wykonywania obowiązków służbowych.

 

Warunki pracy:

Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej. 

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

 • średnie.

Doświadczenie:

 • w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi w tym niewidomymi i słabowidzącymi,
 • w znajomości obsługi komputera,
 • w znajomości programów odczytu ekranu wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Wymagania dodatkowe:

 • zainteresowania literaturą,
 • duża empatia, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz wrażliwość i cierpliwość w kontakcie z użytkownikami Biblioteki,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • odpowiedzialność i systematyczność.

Wymagane dokumenty:

   • list motywacyjny,
   • CV,
   • kopie dokumentów: świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

   • stałe wynagrodzenie,
   • ciekawą pracę,
   • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 03 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa


Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

 • aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 30 marzec 2019 09:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 30 marzec 2019 09:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 30 marzec 2019 09:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 kwiecień 2019 17:44 Infopromo