Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Starszy referent/ Specjalista.

 

Ogłoszenie nr 5/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

BIBLIOTEKARZA W SEKCJI ZBIORÓW KSIĄŻKI TYFLOLOGICZNEJ W DZIALE ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Forma zatrudnienia: umowa na okres próbny

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Opracowywanie i udostępnianie publikacji znajdujących się w Sekcji Zbiorów Książki Tyflologicznej DZdN.
 2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób z dysfunkcją wzroku oraz nawiązywanie kontaktów z uczelniami wyższymi m.in. pracownikami naukowymi, studentami, w zakresie prowadzonych prac naukowych z dziedziny tyflopedagogiki.
 3. Przygotowywanie informacji dotyczących m.in. rehabilitacji, edukacji, życia codziennego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku na stronę internetową DZdN, do newslettera, na Facebook GBPiZS.
 4. Monitorowanie rynku wydawniczego pod kątem wydawnictw o tematyce tyflologicznej, nawiązywanie kontaktów z księgarniami i wydawcami, zakup książek.
 5. Przygotowuje recenzje książek oraz newslettery informujące o aktualnych wydarzeniach w DZdN.
 6. Monitorowanie rynku filmowego – zakup filmów z audiodeskrypcją, opracowywanie informacji dotyczących udostępnianych filmów oraz koordynowanie wprowadzania ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją do systemu i serwisu on-line.
 7. Sukcesywne przedstawianie propozycji zakupu nowych tytułów audiobooków i przygotowywanie zamówień na nowe audiobooki z księgarń internetowych.
 8. Udział w krajowych seminariach i konferencjach związanych z problematyką osób niewidomych.
 9. Pomaganie w doborze książek czytelnikowi bezpośrednio lub telefonicznie.
 10. Obsługiwanie czytelników miejscowych i zamiejscowych Sekcji Zbiorów Książki Mówionej.
 11. Udzielanie porad w zakresie posługiwania się sprzętem przeznaczonym do słuchania książek.
 12. Współpraca z Sekcją Zbiorów Książki Brajlowskiej przy przygotowywaniu i drukowaniu materiałów pismem punktowym.

 

Warunki pracy:

Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej. 

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

 • wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi, kursami kwalifikacyjnymi na kierunku pedagogika rewalidacyjna, bibliotekoznawstwo, 

Doświadczenie:

 • Minimum 2 lata stażu pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi,
 • Znajomość obsługi komputera i programów odczytu ekranu wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku,
 • Znajomość alfabetu Braille’a,
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość literatury dostępnej dla osób niewidomych.
 • Znajomość formatów odtwarzania książek dla niewidomych.
 • Znajomość sprzętu dla niewidomych, np. drukarek brajlowskich, powiększalników.
 • Duża empatia, wysoka kultura osobista oraz cierpliwość.
 • Dyspozycyjność wynikająca z czasu pracy Działu Zbiorów dla Niewidomych.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Odpowiedzialność i systematyczność.

Wymagane dokumenty:

   • życiorys i list motywacyjny,
   • kopie dokumentów: świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

   • stałe wynagrodzenie,
   • ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
   • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń.

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do 26 marca 2019 r. na adres:

Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do GBPiZS)

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

 • aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 marzec 2019 15:21 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 12:26 Infopromo