Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych. Aplikacje można składać w terminie do 7 maja 2018 r..

 

Ogłoszenie nr 20/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Okres zatrudnienia od: 2018-05-09 do: 2018-07-24

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Praca w godzinach: 8:00-12:00

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Wysokość proponowanego wynagrodzenia (kwota brutto): 2300 zł

 

Ogólny zakres obowiązków:

Przygotowywanie przelewów bankowych, monitorowanie płatności i faktur, bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności, współudział w księgowaniu pełnej dokumentacji finansowo- księgowej, kontrola zgodności operacji z planem finansowym (klasyfikacja budżetowa), dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, współudział w przygotowywaniu sprawozdań: budżetowych, statystycznych i finansowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie rocznej amortyzacji, wystawianie dokumentów dotyczących ruchów środków trwałych. Zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności.

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • kierunek/specjalność: finanse, ekonomia, bankowość
  • umiejętności: dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej do dn. 7.05.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów).

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Aplikację można również przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 08:53 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 08:55 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 11:32 Infopromo