Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych. Aplikacje można składać w terminie do 30 maja 2018 r..

 

Ogłoszenie nr 23/Z/2018
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie przelewów bankowych
 • monitorowanie płatności i faktur
 • bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności
 • współudział w księgowaniu pełnej dokumentacji finansowo- księgowej
 • kontrola zgodności operacji z planem finansowym (klasyfikacja budżetowa)
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • współudział w przygotowywaniu sprawozdań: budżetowych, statystycznych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • naliczanie rocznej amortyzacji
 • wystawianie dokumentów dotyczących ruchów środków trwałych
 • zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
 • kierunek/specjalność: finanse, ekonomia, bankowość
 • umiejętności: dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 30 maja 2018 r.: do godz. 10 (liczy się data wpływu)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie scanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 08:17 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 08:18 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 20, czerwiec 2018 10:02 Infopromo