według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. (w złotych)

 

NAZWA

Wartość początkowa

 Wartość po amortyzowaniu/ umorzeniu

     
1. Zbiory biblioteczne 11 872 612,26 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 804 664,27 126 475,69
3. Maszyny i urządzenia techniczne 1 141 910,40 329 476,09
4. Środki transportu 66 680,50 0,00
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  391 458,15 0,00

6. Inne środki trwałe (grupa 6)

69 760,40

5 688,36

     

RAZEM:

14 347 085,98 461 640,14

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:30 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:32 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:32 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:33 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 13:34 Infopromo