Instrukcja korzystania z Biuletynu

 

  1. Informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GBPiPZ zostały podzielone tematycznie.

  2. W nagłówku Strony znajduje się logo strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, które pozwala na bezpośrednie przejście do serwisu BIP: www.bip.gov.pl. oraz logo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, jako bezpośrednie przejście do strony głównej GBPiZS: www.gbpizs.gov.pl.

  3. W celu wybrania interesującego tematu należy skorzystać z lewego menu przedmiotowego - kliknięcie na wybrany temat (wskazanie myszką spowoduje podświetlenie na czerwono wybranego tematu) spowoduje wyświetlenie stosownej informacji.

  4. W górnej części ekranu (menu poziome) umieszczone  są przyciski umożliwiające szybkie przejście do informacji najczęściej odwiedzanych, tj. Zamówienia publiczne, Zapytania ofertowe, Oferty pracy, Kontakt.

  5. W górnej części ekranu, po lewej stronie jest przycisk Wyszukaj. W pole to należy wpisać wyszukiwaną frazę, a następnie nacisnąć znak graficzny "lupkę" (szukaj) znajdujący się po lewej stronie. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
    .
  6. W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie pdf i mający wielkość 100 KB.

  7. W przypadku, gdy zawartość strony nie zmieści się na ekranie, po prawej stronie przeglądarki jest wyświetlony suwak, który pozwala na przesunięcie zawartości w sposób umożliwiający wyświetlenie niewidocznej dotychczas treści.

  8. Szczegółowe informacje o zmianach na stronie internetowej BIP GBPiZS znajdują się w Rejestrze zmian.
Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
100%United States United States

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 1
Poprzedni tydzień: 6
Bieżący miesiąc: 25
Poprzedni miesiąc: 3
Ogółem: 3449