Funkcje i zadania

 

Do podstawowych zadań Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie druków zwartych, ciągłych, specjalnych oraz innego rodzaju materiałów bibliotecznych z zakresu ekonomicznych i społecznych problemów pracy;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych;
 • realizowanie funkcji biblioteczno-informacyjnych, naukowych, dydaktycznych i instruktorsko-metodycznych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw informacyjnych (np. bibliografii, przeglądu dokumentacyjnego, wykazu nabytków);
 • promowanie i popularyzowanie wydawnictw z szeroko pojętego zakresu pracy i spraw społecznych;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej.

Do podstawowych zadań Działu Zbiorów dla Niewidomych należy:

 • gromadzenie, udostępnianie i adaptacja księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku i innych osób niepełnosprawnych, niemogących czytać zwykłego druku;
 • skanowanie książek na zamówienie czytelników;
 • drukowanie prostych tekstów w brajlu na indywidualne potrzeby czytelników;
 • prowadzenie elektronicznej bibliografii zawartości czasopism środowiska niewidomych;
 • prowadzenie e-mailowej listy dyskusyjnej dla bibliotekarzy, zainteresowanych problematyką udostępniania zbiorów osobom niewidomym, oraz listy dyskusyjnej dla czytelników, poświęconej zagadnieniom społeczno-kulturalnym.
Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
100%United States United States

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 3
Bieżący tydzień: 6
Poprzedni tydzień: 14
Bieżący miesiąc: 30
Poprzedni miesiąc: 3
Ogółem: 3454