Budżet

 

Budżet dla GBPiZS przygotowany jest zgodnie z ustawą z dnia 27. 08. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - część 31 - Praca, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki.

Podstawą działalności Biblioteki jest roczny plan finansowy, sporządzany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010, nr 241, poz. 1616 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
100%United States United States

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 1
Poprzedni tydzień: 6
Bieżący miesiąc: 25
Poprzedni miesiąc: 3
Ogółem: 3449