Szablony artykułów

Schemat organizacyjny

Regulamin organizacyjny GBPiZS

 

Główna  Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

 

IMG 0980 kadr

  

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.