Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

 

Podstawę prawną działalności GBPiZS stanowią:

 

 

Zasady udostępniania publikacji oraz prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminach udostępniania zbiorów.

 

Podkategorie